CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris Oficials Espanyols
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Aquí mateix a partir de la data indicada.
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
Dates pendents de publicar
Demana OSD
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC Horaris
Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
Dates pendents de publicar
Demana OSD
e-Secretaria
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris EETAC
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Aquí mateix a partir de la data indicada.
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
Termini per Intercanvi de grup
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
Inici classes dels Graus
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
EETAC
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
Dates pendents de publicar

Matí
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula FORA DE TERMINI acceptada
29 de febrer
Matí
01 de març
Matí
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC