CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de desembre
01 de febrer
e-Secretaria
Exàmens finals
10 de gener
Matí i tarda
19 de gener
Matí i tarda
EETAC
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
22 de gener
12:00
22 de gener
13:15
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions.
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
24 de gener
29 de gener
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
25 de gener
25 de gener
12:00
Segons horaris de consulta del professorat
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
25 de gener
25 de gener
Tarda
e-Secretaria
Publicació al SIA de les notes dels Blocs Curriculars per a la Comissió d'Avaluació
29 de gener
08:00
29 de gener
09:00
SIA
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
02 de febrer
02 de febrer
Tarda
NetÀrea
e-Secretaria
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
03 de febrer
05 de febrer
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Comunicació a Gestió Acadèmica de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria
Mecanització de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis a PRISMA
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
16 de febrer
16 de febrer
Matí
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC