CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Exàmens finals
10 de gener
Matí i tarda
19 de gener
Matí i tarda
EETAC
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Segons horaris de consulta del professorat
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Publicació al SIA de les notes dels Blocs Curriculars per a la Comissió d'Avaluació
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
SIA
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
NetÀrea
e-Secretaria
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
Dates pendents de publicar
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Comunicació a Gestió Acadèmica de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Mecanització de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis a PRISMA
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC