CBL - Campus del Baix Llobregat

Calendari d'exàmens de mig quadrimestre de l'EETAC


Quadrimestre 2022-2

Encara que les franges reservades siguin totes de 2h, la duració de cada examen pot variar segons els criteris d'avaluació de cadascuna de les assignatures, sempre d'acord amb la normativa sobre avaluació (trobareu els criteris generals d'avaluació a aquí). Consulteu amb el coordinador de l'assignatura en cada cas per aclarir la duració de l'examen corresponent, que en cap cas pot superar les 2h. Els estudiants amb necessitats especials tenen dret a un increment del 25% sobre el temps oficial de l'examen. Aquest temps extra s'aplicarà sempre de manera que no provoqui en cap cas un solapament amb l'examen immediatament anterior o posterior


Filtre per titulació: Format en PDF

En aquest enllaç podeu consultar les capacitats de les aules per fer exàmens.

Dimarts, 11 d'abril de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
API (300026) Grau 08:00 - 14:00 60   025V / 026V
FT (300016) Grau 09:00 - 11:00 87   130G / 237V
SX (300049) Grau 09:00 - 11:00 23   021B
WICOM (300259) Màster 09:00 - 11:00 5   128B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
EG (300219) Grau 08:00 - 18:00 172   231G / 234G
ERF (300031) Grau 15:00 - 17:00 31   023G
ERM (300245) Grau 15:00 - 17:00 62   025V / 026V
IGAT-OAT (300314) Grau 15:00 - 17:00 8   329B
MXS (300043) Grau 15:00 - 17:00 17   022B
CAL-A (300203) Grau 18:00 - 20:00 34   028-1
EA-MP7 (300239) Grau 18:00 - 20:00 18   022B
PDS (300023) Grau 18:00 - 20:00 86   130G / 237V
Dimecres, 12 d'abril de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CSL (300019) Grau 09:00 - 11:00 125   023G / 028-1 / 237V
EA-A (300254) Grau 09:00 - 11:00 85   130G / 132V / 133V
LCSF (300038) Grau 09:00 - 11:00 28   024G
PDD-OAT (300305) Grau 09:00 - 11:00 21   021B
XT (300048) Grau 09:00 - 11:00 10   131G
AVI-MN2 (300228) Grau 12:00 - 14:00 76   023G / 237V
ER (300029) Grau 12:00 - 14:00 65   025V / 028-1
IC-MP2 (300251) Grau 12:00 - 14:00 8   329B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ADX (300040) Grau 15:00 - 17:00 19   022B
ET (300013) Grau 15:00 - 17:00 63   025V / 026V
PA-OA (300322) Grau 15:00 - 17:00 20   021B
SL (300217) Grau 15:00 - 17:00 54   130G / 131G
5GNET (300474) Màster 17:00 - 20:00 5   329B
AER (300276) Grau 18:00 - 20:00 59   025V / 026V
CSD (300022) Grau 18:00 - 20:00 49   237V
Dijous, 13 d'abril de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ELECTRI (300214) Grau 09:00 - 11:00 110   025V / 026V / 237V
ESR (300039) Grau 09:00 - 11:00 27   023G
MT (300015) Grau 09:00 - 11:00 83   001PG / 028-1
IE-MP4 (300237) Grau 12:00 - 14:00 23   021B
MEC (300206) Grau 12:00 - 14:00 130   028-1 / 130G / 237V
NACC-MN4 (300229) Grau 12:00 - 14:00 72   001PG
OESC (300025) Grau 12:00 - 14:00 50   025V / 026V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CAL-T (300010) Grau 15:00 - 17:00 95   028-1 / 237V
CET (300032) Grau 15:00 - 17:00 13   132V
I2 (300212) Grau 15:00 - 17:00 67   023G / 130G
SAI (300041) Grau 15:00 - 17:00 23   333G
EMP (300204) Grau 18:00 - 20:00 1   329B
MGTA (300244) Grau 18:00 - 20:00 48   237V
PE (300020) Grau 18:00 - 20:00 36   130G
Divendres, 14 d'abril de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CIASA-OA (300323) Grau 09:00 - 11:00 26   024G
CTM (300215) Grau 09:00 - 11:00 126   023G / 028-1 / 237V
PP (300017) Grau 09:00 - 11:00 79   021B / 022B / 130G
PX (300046) Grau 09:00 - 11:00 16   131G
SRF (300036) Grau 09:00 - 11:00 36   025V / 026V
NETENG (300258) Màster 11:00 - 14:00 8   128B
OA-MN5 (300223) Grau 12:00 - 14:00 60   001PG
PPA-MP5 (300253) Grau 12:00 - 14:00 16   131G
SO (300028) Grau 12:00 - 14:00 43   021B / 022B
TA (300208) Grau 12:00 - 14:00 159   025V / 026V / 028-1 / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CPA-OA (300307) Grau 15:00 - 17:00 5   329B
CSF (300037) Grau 15:00 - 17:00 38   028-1
FIS (300011) Grau 15:00 - 17:00 82   023G / 237V
TER (300209) Grau 15:00 - 17:00 65   130G / 131G
IOT-IP (300263) Màster 15:30 - 18:30 6   128B
CA-MP1 (300250) Grau 18:00 - 20:00 11   329B
CA1-MN1 (300243) Grau 18:00 - 20:00 40   028-1
FF (300201) Grau 18:00 - 20:00 74   021B / 237V
TIQ (300050) Grau 18:00 - 20:00 59   001PG
Dilluns, 17 d'abril de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ALA (300018) Grau 09:00 - 11:00 83   023G / 024G / 025V
CA (300034) Grau 09:00 - 11:00 16   131G
MF (300211) Grau 09:00 - 11:00 118   028-1 / 134V / 237V
OPTIM (300257) Màster 11:00 - 14:00 8   329B
CG-MN3 (300225) Grau 12:00 - 14:00 69   132V / 133V / 134V
GEO-MP3 (300240) Grau 12:00 - 14:00 13   022B
I1 (300207) Grau 12:00 - 14:00 145   028-1 / 130G / 131G / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AM2 (300242) Grau 15:00 - 17:00 69   236V / 237V
CO (300030) Grau 15:00 - 17:00 35   028-1
ETS (300014) Grau 15:00 - 17:00 24   021B
RL-MN8 (300227) Grau 15:00 - 17:00 52   130G / 131G
XLAM (300044) Grau 15:00 - 17:00 12   027-3
LOWPOW (300266) Màster 16:30 - 19:30 2   230B
FC (300024) Grau 18:00 - 20:00 73   021B / 237V
MET (300246) Grau 18:00 - 20:00 46   001PG
QUI (300202) Grau 18:00 - 20:00 13   022B
Dimarts, 18 d'abril de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
IOT-S (300035) / IOT-M (300047) Grau 09:00 - 11:00 40   028-1
MV (300277) Grau 09:00 - 11:00 102   001PG / 237V
SENSORS (300260) Màster 11:00 - 14:00 8   128B
AM (300205) Grau 12:00 - 14:00 130   028-1 / 130G / 237V
CA2-MN6 (300248) Grau 12:00 - 14:00 49   025V / 026V
CESA (300027) Grau 12:00 - 14:00 68   132V / 133V / 134V
TE-MP6 (300234) Grau 12:00 - 14:00 19   022B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ATGE-OA (300434) Grau 15:00 - 17:00 15   131G
IO (300012) Grau 15:00 - 17:00 40   021B / 022B
ITA (300213) Grau 15:00 - 17:00 95   028-1 / 237V
PES (300033) Grau 15:00 - 17:00 9   329B
AG (300200) Grau 18:00 - 20:00 68   025V / 028-1
ELECTRO (300222) Grau 18:00 - 20:00 32   023G
IX (300021) Grau 18:00 - 20:00 67   024G / 130G
STCSC-OT (300301) Grau 18:00 - 20:00 6   329B

Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:

Capacitat Espais per cada capacitat
50 C4-237V
45 C4-028-1
37 C4-130G
32 C4-023G/C4-024G/C4-025V/C4-026V
24 C4-021B/C4-128B/C4-132V/C4-133V/C4-134V/C4-236V/C4-240V/C4-326B/C4-336V/C4-337V/C4-338V/C4-339V
20 C4-022B/C4-131G
12 C4-027-3/C4-231G/C4-234G
11 C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC