CBL - Campus del Baix Llobregat

Calendari d'exàmens final de quadrimestre de l'EETAC


Quadrimestre 2022-2

Encara que les franges reservades siguin totes de 2h, la duració de cada examen pot variar segons els criteris d'avaluació de cadascuna de les assignatures, sempre d'acord amb la normativa sobre avaluació (trobareu els criteris generals d'avaluació a aquí). Consulteu amb el coordinador de l'assignatura en cada cas per aclarir la duració de l'examen corresponent, que en cap cas pot superar les 2h. Els estudiants amb necessitats especials tenen dret a un increment del 25% sobre el temps oficial de l'examen. Aquest temps extra s'aplicarà sempre de manera que no provoqui en cap cas un solapament amb l'examen immediatament anterior o posterior


Filtre per titulació: Format en PDF

En aquest enllaç podeu consultar les capacitats de les aules per fer exàmens.

Divendres, 16 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AM (300205) Grau 09:00 - 11:00 130   028-1 / 130G / 237V
CA2-MN6 (300248) Grau 09:00 - 11:00 49   025V / 026V
CESA (300027) Grau 09:00 - 11:00 68   132V / 133V / 134V
TE-MP6 (300234) Grau 09:00 - 11:00 19   021B
IMAGE (300265) Màster 10:30 - 11:30 6   022B
IOT-S (300035) / IOT-M (300047) Grau 12:00 - 14:00 40   028-1
MV (300277) Grau 12:00 - 14:00 102   001PG / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AG (300200) Grau 15:00 - 17:00 68   025V / 028-1
ELECTRO (300222) Grau 15:00 - 17:00 32   023G
IX (300021) Grau 15:00 - 17:00 67   024G / 130G
STCSC-OT (300301) Grau 15:00 - 17:00 6   329B
ATGE-OA (300434) Grau 18:00 - 20:00 15   131G
IO (300012) Grau 18:00 - 20:00 40   021B / 022B
ITA (300213) Grau 18:00 - 20:00 95   028-1 / 237V
PES (300033) Grau 18:00 - 20:00 9   329B
Dilluns, 19 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
API (300026) Grau 08:00 - 14:00 60   025V / 026V / 235G
FT (300016) Grau 12:00 - 14:00 87   130G / 237V
SX (300049) Grau 12:00 - 14:00 23   021B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
EG (300219) Grau 08:00 - 18:00 172   231G / 234G
CAL-A (300203) Grau 15:00 - 17:00 34   025V
EA-MP7 (300239) Grau 15:00 - 17:00 18   022B
PDS (300023) Grau 15:00 - 17:00 86   130G / 237V
PGTA-MN7 (300249) Grau 15:00 - 17:00 42   028-1
ERF (300031) Grau 18:00 - 20:00 31   023G
ERM (300245) Grau 18:00 - 20:00 62   025V / 026V
IGAT-OAT (300314) Grau 18:00 - 20:00 8   329B
MXS (300043) Grau 18:00 - 20:00 17   022B
Dimarts, 20 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AVI-MN2 (300228) Grau 09:00 - 11:00 76   023G / 237V
ER (300029) Grau 09:00 - 11:00 65   026V / 028-1
IC-MP2 (300251) Grau 09:00 - 11:00 8   329B
CSL (300019) Grau 12:00 - 14:00 125   023G / 028-1 / 237V
EA-A (300254) Grau 12:00 - 14:00 85   130G / 132V / 133V
LCSF (300038) Grau 12:00 - 14:00 28   024G
PDD-OAT (300305) Grau 12:00 - 14:00 21   021B
XT (300048) Grau 12:00 - 14:00 10   131G

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AER (300276) Grau 15:00 - 17:00 59   025V / 026V
CSD (300022) Grau 15:00 - 17:00 49   237V
ADX (300040) Grau 18:00 - 20:00 19   022B
ET (300013) Grau 18:00 - 20:00 63   025V / 026V
PA-OA (300322) Grau 18:00 - 20:00 20   021B
SL (300217) Grau 18:00 - 20:00 54   130G / 131G
Dimecres, 21 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AER (300276) Laboratori 09:00 - 11:00 59   025V / 026V
OPTICAL (300262) Màster 09:00 - 10:30 5   128B
ITA (300213) Laboratori 12:00 - 14:00 95   028-1 / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ELECTRO (300222) Laboratori 11:00 - 19:00 32   226B
ELECTRI (300214) Grau 15:00 - 17:00 110   025V / 026V / 237V
Dijous, 22 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
IE-MP4 (300237) Grau 09:00 - 11:00 23   021B
MEC (300206) Grau 09:00 - 11:00 130   028-1 / 130G / 237V
NACC-MN4 (300229) Grau 09:00 - 11:00 72   001PG
OESC (300025) Grau 09:00 - 11:00 50   025V / 026V
ESR (300039) Grau 12:00 - 14:00 27   023G
MT (300015) Grau 12:00 - 14:00 83   001PG / 028-1

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
EMP (300204) Grau 15:00 - 17:00 1   329B
MGTA (300244) Grau 15:00 - 17:00 48   237V
PE (300020) Grau 15:00 - 17:00 36   130G
NETAUTH (300272) Màster 16:00 - 19:00 6   128B
CAL-T (300010) Grau 18:00 - 20:00 95   028-1 / 237V
CET (300032) Grau 18:00 - 20:00 13   134V
I2 (300212) Grau 18:00 - 20:00 67   023G / 130G
SAI (300041) Grau 18:00 - 20:00 23   333G
Divendres, 23 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
OA-MN5 (300223) Grau 09:00 - 11:00 60   001PG
PPA-MP5 (300253) Grau 09:00 - 11:00 16   131G
SO (300028) Grau 09:00 - 11:00 43   021B / 022B
TA (300208) Grau 09:00 - 11:00 159   025V / 026V / 028-1 / 237V
CIASA-OA (300323) Grau 12:00 - 14:00 26   024G
CTM (300215) Grau 12:00 - 14:00 126   023G / 028-1 / 237V
PP (300017) Grau 12:00 - 14:00 79   021B / 022B / 130G
PX (300046) Grau 12:00 - 14:00 16   131G
SRF (300036) Grau 12:00 - 14:00 36   132V / 133V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
FF (300201) Grau 15:00 - 17:00 74   021B / 237V
TIQ (300050) Grau 15:00 - 17:00 59   025V / 026V
CPA-OA (300307) Grau 18:00 - 20:00 5   329B
CSF (300037) Grau 18:00 - 20:00 38   028-1
FIS (300011) Grau 18:00 - 20:00 82   023G / 237V
TER (300209) Grau 18:00 - 20:00 65   025V / 026V
Dilluns, 26 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
BODYSEN (300269) Màster 09:00 - 11:00 3   128B
CG-MN3 (300225) Grau 09:00 - 11:00 69   132V / 133V / 134V
GEO-MP3 (300240) Grau 09:00 - 11:00 13   022B
I1 (300207) Grau 09:00 - 11:00 145   028-1 / 130G / 131G / 237V
ALA (300018) Grau 12:00 - 14:00 83   021B / 022B / 028-1
CA (300034) Grau 12:00 - 14:00 16   131G
MF (300211) Grau 12:00 - 14:00 118   132V / 133V / 134V / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CA-MP1 (300250) Grau 15:00 - 17:00 11   329B
CA1-MN1 (300243) Grau 15:00 - 17:00 40   028-1
FC (300024) Grau 15:00 - 17:00 73   021B / 237V
QUI (300202) Grau 15:00 - 17:00 13   022B
AM2 (300242) Grau 18:00 - 20:00 69   236V / 237V
CO (300030) Grau 18:00 - 20:00 35   028-1
ETS (300014) Grau 18:00 - 20:00 24   021B
RL-MN8 (300227) Grau 18:00 - 20:00 52   130G / 131G
XLAM (300044) Grau 18:00 - 20:00 12   027-3
Dimarts, 27 de juny de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
MET (300246) Grau 12:00 - 14:00 46   237V

Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:

Capacitat Espais per cada capacitat
50 C4-237V
45 C4-028-1
37 C4-130G
32 C4-023G/C4-024G/C4-025V/C4-026V
24 C4-021B/C4-128B/C4-132V/C4-133V/C4-134V/C4-236V/C4-240V/C4-326B/C4-336V/C4-337V/C4-338V/C4-339V
20 C4-022B/C4-131G
12 C4-027-3/C4-231G/C4-234G
11 C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC