CBL - Campus del Baix Llobregat

Calendari d'exàmens de mig quadrimestre de l'EETAC


Quadrimestre 2023-1

Encara que les franges reservades siguin totes de 2h, la duració de cada examen pot variar segons els criteris d'avaluació de cadascuna de les assignatures, sempre d'acord amb la normativa sobre avaluació (trobareu els criteris generals d'avaluació a aquí). Consulteu amb el coordinador de l'assignatura en cada cas per aclarir la duració de l'examen corresponent, que en cap cas pot superar les 2h. Els estudiants amb necessitats especials tenen dret a un increment del 25% sobre el temps oficial de l'examen. Aquest temps extra s'aplicarà sempre de manera que no provoqui en cap cas un solapament amb l'examen immediatament anterior o posterior


Filtre per titulació: Format en PDF

En aquest enllaç podeu consultar les capacitats de les aules per fer exàmens.

Dilluns, 23 d'octubre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ADX (300040) Grau 09:00 - 11:00 14   021B
ET (300013) Grau 09:00 - 11:00 151   028-1 / 130G / 131G / 237V
SL (300217) Grau 09:00 - 11:00 60   025V / 026V
UAS-OA (300321) Grau 09:00 - 11:00 20   022B
AER (300276) Grau 12:00 - 14:00 137   023G / 024G / 028-1 / 237V
CSD (300022) Grau 12:00 - 14:00 97   025V / 026V / 130G

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CSL (300019) Grau 15:00 - 17:00 51   130G / 131G
LCSF (300038) Grau 15:00 - 17:00 45   237V
MF (300211) Grau 15:00 - 17:00 62   025V / 026V
SE-OAT (300421) Grau 15:00 - 17:00 19   022B
XT (300048) Grau 15:00 - 17:00 14   028-1
AVI-MN2 (300228) Grau 18:00 - 20:00 35   130G
ER (300029) Grau 18:00 - 20:00 35   028-1
IC-MP2 (300251) Grau 18:00 - 20:00 13   022B
Dimarts, 24 d'octubre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CAL-T (300010) Grau 09:00 - 11:00 130   028-1 / 130G / 237V
CET (300032) Grau 09:00 - 11:00 34   132V / 133V
I2 (300212) Grau 09:00 - 11:00 95   023G / 025V / 026V
SAI (300041) Grau 09:00 - 11:00 15   333G
EMP (300204) Grau 12:00 - 14:00 157   025V / 026V / 028-1 / 237V
MGTA (300244) Grau 12:00 - 14:00 102   130G / 132V / 133V / 134V
PE (300020) Grau 12:00 - 14:00 60   023G / 024G

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ELECTRI (300214) Grau 15:00 - 17:00 82   130G / 237V
ESR (300039) Grau 15:00 - 17:00 29   023G
MT (300015) Grau 15:00 - 17:00 49   021B / 028-1
OPTIM (300257) Màster 15:00 - 18:00 17   022B
IE-MP4 (300237) Grau 18:00 - 20:00 13   022B
MEC (300206) Grau 18:00 - 20:00 30   023G
NACC-MN4 (300229) Grau 18:00 - 20:00 42   028-1
OESC (300025) Grau 18:00 - 20:00 42   237V
Dimecres, 25 d'octubre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CSF (300037) Grau 09:00 - 11:00 14   022B
FIS (300011) Grau 09:00 - 11:00 125   023G / 028-1 / 237V
TER (300209) Grau 09:00 - 11:00 106   130G / 132V / 133V / 134V
FF (300201) Grau 12:00 - 14:00 190   025V / 026V / 028-1 / 130G / 237V
MET (300246) Grau 12:00 - 14:00 95   001PG / 022B
TIQ (300050) Grau 12:00 - 14:00 35   023G / 024G

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CTM (300215) Grau 15:00 - 17:00 84   130G / 237V
PP (300017) Grau 15:00 - 17:00 33   028-1
PX (300046) Grau 15:00 - 17:00 14   022B
SRF (300036) Grau 15:00 - 17:00 48   001PG
WICOM (300259) Màster 15:00 - 18:00 4   128B
OA-MN5 (300223) Grau 18:00 - 20:00 56   130G / 131G
PPA-MP5 (300253) Grau 18:00 - 20:00 12   027-3
SO (300028) Grau 18:00 - 20:00 55   025V / 026V
TA (300208) Grau 18:00 - 20:00 55   023G / 024G
Dijous, 26 d'octubre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AM2 (300242) Grau 09:00 - 11:00 106   130G / 131G / 237V
CO (300030) Grau 09:00 - 11:00 18   128B
ETS (300014) Grau 09:00 - 11:00 92   024G / 028-1 / 132V
RL-MN8 (300227) Grau 09:00 - 11:00 74   021B / 022B / 023G
XLAM (300044) Grau 09:00 - 11:00 14   134V
CA-MP1 (300250) Grau 12:00 - 14:00 16   131G
CA1-MN1 (300243) Grau 12:00 - 14:00 75   001PG
CIASA-OA (300323) Grau 12:00 - 14:00 26   133V
FC (300024) Grau 12:00 - 14:00 100   023G / 024G / 130G
QUI (300202) Grau 12:00 - 14:00 158   025V / 026V / 028-1 / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ALA (300018) Grau 15:00 - 17:00 43   028-1
CA (300034) Grau 15:00 - 17:00 34   130G
EA-A (300254) Grau 15:00 - 17:00 72   132V / 133V / 134V
NETENG (300258) Màster 15:00 - 18:00 16   128B
CG-MN3 (300225) Grau 18:00 - 20:00 38   028-1
GEO-MP3 (300240) Grau 18:00 - 20:00 12   027-3
I1 (300207) Grau 18:00 - 20:00 20   021B
Divendres, 27 d'octubre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AIGI-OA (300429) Grau 09:00 - 11:00 7   027-3
IO (300012) Grau 09:00 - 11:00 91   025V / 026V / 130G
ITA (300213) Grau 09:00 - 11:00 95   028-1 / 237V
PES (300033) Grau 09:00 - 11:00 33   326B / 329B
SENSORS (300260) Màster 11:00 - 13:00 8   128B
AG (300200) Grau 12:00 - 14:00 170   028-1 / 130G / 236V / 237V / 240V
ELECTRO (300222) Grau 12:00 - 14:00 69   336V / 337V / 338V
IX (300021) Grau 12:00 - 14:00 106   023G / 024G / 025V / 026V
STCSC-OT (300301) Grau 12:00 - 14:00 10   329B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
IOT-S (300035) / IOT-M (300047) Grau 15:00 - 17:00 28   024G
MV (300277) Grau 15:00 - 17:00 78   023G / 237V
AM (300205) Grau 18:00 - 20:00 35   028-1
CA2-MN6 (300248) Grau 18:00 - 20:00 57   130G / 131G
CESA (300027) Grau 18:00 - 20:00 47   237V
TE-MP6 (300234) Grau 18:00 - 20:00 20   021B
Dilluns, 30 d'octubre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ERF (300031) Grau 09:00 - 11:00 55   130G / 131G
ERM (300245) Grau 09:00 - 11:00 112   025V / 026V / 237V
MXS (300043) Grau 09:00 - 11:00 18   022B
CAL-A (300203) Grau 12:00 - 14:00 163   021B / 023G / 024G / 028-1 / 237V
EA-MP7 (300239) Grau 12:00 - 14:00 16   022B
PDS (300023) Grau 12:00 - 14:00 88   025V / 026V / 130G

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
EG (300219) Grau 08:00 - 18:00 100   231G / 234G / 338V / 339V
FT (300016) Grau 15:00 - 17:00 73   021B / 237V
MLEARN (230625) Màster 15:00 - 17:00 12   128B
SX (300049) Grau 15:00 - 17:00 12   132V
API (300026) Grau 18:00 - 20:00 56   025V / 026V
Divendres, 03 de novembre de 2023

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
SMAO (300087) Màster 15:00 - 18:00 4   326B
Dimarts, 07 de novembre de 2023

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CE (300285) Màster 11:00 - 14:00 13   022B

Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:

Capacitat Espais per cada capacitat
50 C4-237V
45 C4-028-1
37 C4-130G
32 C4-023G/C4-024G/C4-025V/C4-026V
24 C4-021B/C4-128B/C4-132V/C4-133V/C4-134V/C4-236V/C4-240V/C4-326B/C4-336V/C4-337V/C4-338V/C4-339V
20 C4-022B/C4-131G
12 C4-027-3/C4-231G/C4-234G
11 C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC