CBL - Campus del Baix Llobregat

Calendari d'exàmens final de quadrimestre de l'EETAC


Quadrimestre 2023-1

Encara que les franges reservades siguin totes de 2h, la duració de cada examen pot variar segons els criteris d'avaluació de cadascuna de les assignatures, sempre d'acord amb la normativa sobre avaluació (trobareu els criteris generals d'avaluació a aquí). Consulteu amb el coordinador de l'assignatura en cada cas per aclarir la duració de l'examen corresponent, que en cap cas pot superar les 2h. Els estudiants amb necessitats especials tenen dret a un increment del 25% sobre el temps oficial de l'examen. Aquest temps extra s'aplicarà sempre de manera que no provoqui en cap cas un solapament amb l'examen immediatament anterior o posterior


Filtre per titulació: Format en PDF

En aquest enllaç podeu consultar les capacitats de les aules per fer exàmens.

Dilluns, 16 de gener de 2023

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
SMAO (300087) Màster 15:00 - 18:00 4   329B
Dimecres, 10 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CAL-A (300203) Grau 09:00 - 11:00 163   021B / 023G / 024G / 028-1 / 237V
EA-MP7 (300239) Grau 09:00 - 11:00 16   131G
PDS (300023) Grau 09:00 - 11:00 88   025V / 026V / 130G
PGTA-MN7 (300249) Grau 09:00 - 11:00 76   001PG
ERF (300031) Grau 12:00 - 14:00 55   130G / 131G
ERM (300245) Grau 12:00 - 14:00 112   025V / 026V / 237V
MXS (300043) Grau 12:00 - 14:00 18   022B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
EG (300219) Grau 08:00 - 18:00 100   231G / 234G
API (300026) Grau 15:00 - 17:00 56   023G / 024G
OPTECH (300476) Màster 15:00 - 18:00 1   128B
FT (300016) Grau 18:00 - 20:00 73   021B / 237V
SX (300049) Grau 18:00 - 20:00 12   132V
Dijous, 11 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AER (300276) Grau 09:00 - 11:00 137   023G / 024G / 028-1 / 237V
CSD (300022) Grau 09:00 - 11:00 97   025V / 026V / 130G
OPTICAL (300262) Màster 10:00 - 11:30 9   128B
CE (300285) Màster 11:00 - 14:00 13   128B
ADX (300040) Grau 12:00 - 14:00 14   021B
ET (300013) Grau 12:00 - 14:00 151   028-1 / 130G / 131G / 237V
SL (300217) Grau 12:00 - 14:00 60   025V / 026V
UAS-OA (300321) Grau 12:00 - 14:00 20   022B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AVI-MN2 (300228) Grau 15:00 - 17:00 35   130G
ER (300029) Grau 15:00 - 17:00 35   028-1
IC-MP2 (300251) Grau 15:00 - 17:00 13   022B
CSL (300019) Grau 18:00 - 20:00 51   130G / 131G
EA-A (300254) Grau 18:00 - 20:00 72   132V / 133V / 134V
LCSF (300038) Grau 18:00 - 20:00 45   028-1
SE-OAT (300421) Grau 18:00 - 20:00 19   022B
XT (300048) Grau 18:00 - 20:00 14   028-1
Divendres, 12 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
EMP (300204) Grau 09:00 - 11:00 157   001PG
MGTA (300244) Grau 09:00 - 11:00 102   130G / 132V / 133V / 134V
PE (300020) Grau 09:00 - 11:00 60   023G / 024G
CAL-T (300010) Grau 12:00 - 14:00 130   028-1 / 130G / 237V
CET (300032) Grau 12:00 - 14:00 34   132V / 133V
I2 (300212) Grau 12:00 - 14:00 95   023G / 025V / 026V
SAI (300041) Grau 12:00 - 14:00 15   333G

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
IE-MP4 (300237) Grau 15:00 - 17:00 13   022B
MEC (300206) Grau 15:00 - 17:00 30   023G
NACC-MN4 (300229) Grau 15:00 - 17:00 42   028-1
NETSCI (300475) Màster 15:00 - 18:00 2   128B
OESC (300025) Grau 15:00 - 17:00 42   237V
ELECTRI (300214) Grau 18:00 - 20:00 82   130G / 237V
ESR (300039) Grau 18:00 - 20:00 29   023G
MT (300015) Grau 18:00 - 20:00 49   025V / 026V
Dilluns, 15 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
FF (300201) Grau 09:00 - 11:00 190   025V / 026V / 028-1 / 130G / 237V
TIQ (300050) Grau 09:00 - 11:00 35   023G / 024G
ATM-OA (300420) Grau 12:00 - 14:00 9   329B
CSF (300037) Grau 12:00 - 14:00 14   022B
FIS (300011) Grau 12:00 - 14:00 125   023G / 028-1 / 237V
TER (300209) Grau 12:00 - 14:00 106   130G / 132V / 133V / 134V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
OA-MN5 (300223) Grau 15:00 - 17:00 56   130G / 131G
PPA-MP5 (300253) Grau 15:00 - 17:00 12   022B
SO (300028) Grau 15:00 - 17:00 55   025V / 026V
TA (300208) Grau 15:00 - 17:00 55   023G / 024G
CTM (300215) Grau 18:00 - 20:00 84   130G / 237V
PP (300017) Grau 18:00 - 20:00 33   028-1
PX (300046) Grau 18:00 - 20:00 14   022B
SRF (300036) Grau 18:00 - 20:00 48   132V / 133V
Dimarts, 16 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
CA-MP1 (300250) Grau 09:00 - 11:00 16   131G
CA1-MN1 (300243) Grau 09:00 - 11:00 75   001PG
CIASA-OA (300323) Grau 09:00 - 11:00 26   132V / 133V
FC (300024) Grau 09:00 - 11:00 100   023G / 024G / 130G / 134V
QUI (300202) Grau 09:00 - 11:00 158   025V / 026V / 028-1 / 237V
AM2 (300242) Grau 12:00 - 14:00 106   130G / 131G / 237V
CO (300030) Grau 12:00 - 14:00 18   128B
ETS (300014) Grau 12:00 - 14:00 92   028-1 / 132V / 133V
RL-MN8 (300227) Grau 12:00 - 14:00 74   021B / 022B / 023G
XLAM (300044) Grau 12:00 - 14:00 14   134V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
BODYSEN (300269) Màster 15:00 - 17:00 5   128B
CG-MN3 (300225) Grau 15:00 - 17:00 38   028-1
GEO-MP3 (300240) Grau 15:00 - 17:00 12   022B
I1 (300207) Grau 15:00 - 17:00 20   021B
ALA (300018) Grau 18:00 - 20:00 43   028-1
CA (300034) Grau 18:00 - 20:00 34   130G
MF (300211) Grau 18:00 - 20:00 62   025V / 026V
Dimecres, 17 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AER (300276) Laboratori 09:00 - 11:00 137   021B / 022B / 028-1 / 237V
ITA (300213) Laboratori 12:00 - 14:00 95   028-1 / 237V

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
ELECTRO (300222) Laboratori 11:00 - 19:00 69   226B
Dijous, 18 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AG (300200) Grau 09:00 - 11:00 170   021B / 022B / 028-1 / 130G / 237V
ELECTRO (300222) Grau 09:00 - 11:00 69   336V / 337V / 338V
IX (300021) Grau 09:00 - 11:00 106   023G / 024G / 025V / 026V
STCSC-OT (300301) Grau 09:00 - 11:00 10   329B
AIGI-OA (300429) Grau 12:00 - 14:00 7   022B
IO (300012) Grau 12:00 - 14:00 91   025V / 026V / 130G
ITA (300213) Grau 12:00 - 14:00 95   028-1 / 237V
PES (300033) Grau 12:00 - 14:00 33   326B / 329B

TARDA

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
AM (300205) Grau 15:00 - 17:00 35   028-1
CA2-MN6 (300248) Grau 15:00 - 17:00 57   130G / 131G
CESA (300027) Grau 15:00 - 17:00 47   237V
MLEARN (230625) Màster 15:00 - 18:00 12   128B
TE-MP6 (300234) Grau 15:00 - 17:00 20   021B
IOT-S (300035) / IOT-M (300047) Grau 18:00 - 20:00 28   024G
MV (300277) Grau 18:00 - 20:00 78   023G / 237V
Divendres, 19 de gener de 2024

MATÍ

Assignatura
Tipus
Horari
Matriculats
  Aules
IMAGE (300265) Màster 10:00 - 12:00 18   022B
MET (300246) Grau 12:00 - 14:00 95   023G / 132V / 133V / 134V

Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:

Capacitat Espais per cada capacitat
50 C4-237V
45 C4-028-1
37 C4-130G
32 C4-023G/C4-024G/C4-025V/C4-026V
24 C4-021B/C4-128B/C4-132V/C4-133V/C4-134V/C4-236V/C4-240V/C4-326B/C4-336V/C4-337V/C4-338V/C4-339V
20 C4-022B/C4-131G
12 C4-027-3/C4-231G/C4-234G
11 C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC