CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

DISSENY DE SERVEIS I APLICACIONS


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exercicis i controls
  40%
  EC1 10%
  EC2 10%
  EC3 10%
  EC4 10%
  Treballs*
  10%
  TR 10%
  Projecte*
  40%
  PR1 15%
  PRF 25%
  Actitud i participació*
  10%
  AP 10%
  Criteris del sistema qualificació
  La qualificació es determinarà a partir d'aquests components:
  · Realització a temps de tots els lliuraments del curs (10%)
  · Controls (40%)
  · Projecte (40%)
  · Actitud i participació (10%)
  La realització de les tasques s'avalua amb el máxim de la nota de controls i la nota de projecte si es realitzen a temps i
  amb cero en cas que no.

  El projecte s'avalua donant una nota individualitzada a cada membre del grup tenint en compte la seva dedicació i contribucions.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC