CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup MATT1

Assignatura: ARQUITECTURA DE SOFTWARE


Professor/a: LÓPEZ RUBIO, JUAN

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
    Dilluns
    15:00 - 17:00 (HG) - Setm.1-14 - Aula C4-022B
    Dimecres
    19:00 - 20:30 (HG) - Setm.1-14 - Aula C4-022B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC