CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SALAMÍ SAN JUAN, ESTHER


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: esther.salami
Web personal: http://personals.ac.upc.edu/esalami/
Despatx: C4-004P
Telèfon: 934137236

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC