CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

VALERO GARCÍA, MIGUEL


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: miguel.valero
Web personal: http://personals.ac.upc.edu/miguel/
Despatx: C4-012P
Telèfon: 934137106

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC