CBL - Campus del Baix Llobregat

VEHICLES AERIS NO TRIPULATS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): DAC
Codi UPC: 19393


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015 OP (4B)
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC