CBL - Campus del Baix Llobregat

ENGINYERIA DE SISTEMES ESPACIALS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): FA / FEN / FIS
Codi UPC: 19611


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009 OB (4A)
   MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007 OB (4A)
   MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015 OB (4A)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 ALE
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OB (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC