CBL - Campus del Baix Llobregat

ARQUITECTURA DE NANO I PICOSATÈL·LITS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): FA / FIS
Codi UPC: 19613


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC