CBL - Campus del Baix Llobregat

ARQUITECTURA DE SOFTWARE


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): DAC
Codi UPC: 230719


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 ALE
   MU ENG AERONÀUTICA, pla 2014 OP (4B)
   MU MASTEAM 2015, pla 2015 ALE
   MU ADVANC TELEC TECH, pla 2019 OB (4A)
   MU ADVANC TELEC TECH, pla 2019 OP (4A)
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 ALE  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC