CBL - Campus del Baix Llobregat

AVIACIÓ I MEDI AMBIENT


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): FIS
Codi UPC: 300090


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC