CBL - Campus del Baix Llobregat

INTERNET DE LES COSES I IP UBIC


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300263


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MASTEAM 2015, pla 2015 OP (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC