CBL - Campus del Baix Llobregat

PROCESSAT DE DADES DE SISTEMES DE NAVEGACIÓ GLOBAL PER SATÈL·LIT (GNSS)


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): MAT
Codi UPC: 300284


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC