CBL - Campus del Baix Llobregat

AEROPORT INTEL·LIGENT I GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300429


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC