LUIS ALONSO ZÁRATE - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LUIS ALONSO ZÁRATE

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 204P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Luis.G.Alonso
Web personal: https://futur.upc.edu/LuisAlonsoZarate/en
Telèfon: +34 934137112

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 29/05/2022