CRISTINA BARRADO MUXÍ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CRISTINA BARRADO MUXÍ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 013P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Cristina.Barrado
Telèfon: +34 934137208

Titulacions on imparteix docència:
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 01/12/2022