ENRIQUE ALVAREZ LACALLE - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ENRIQUE ALVAREZ LACALLE

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 106
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Altres
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: enric.alvarez
Web personal: http://dfa.upc.es/websfa/eupb/NOLIN/rpersonals_enric.htm
Telèfon: +34 934134152

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 27/01/2023