CBL - Campus del Baix Llobregat

DISSENY DE SERVEIS I APLICACIONS


Nombre de crèdits ECTS: 10
Departament(s): DAC / ENTEL
Codi UPC: 300042


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OB (3A)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (4A)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (2B)
   PARS ENG XDS TIC, pla 2022 OB (3A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC