CBL - Campus del Baix Llobregat

COMUNICACIONS MÒBILS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): TSC
Codi UPC: 300477


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC